Voor een soepel bouwproces en kwaliteit in gebouw

Verbindende partner voor alle betrokkenen

BIM-optimaal verbetert ontwerp- en bouwprocessen op kwalitatief en efficiëntie gebied. Onze integrale kennis van bouwen met #BIM zetten wij in om uw doelen te behalen.

BIM-optimaal is gespecialiseerd in het naar de praktijk vertalen van de beschikbare middelen en theoretische kennis rond BIM. Ook zorgt BIM-optimaal voor oplossingen die de verbinding maken tussen verschillende disciplines en middelen.
Binnen een effectief werkproces zorgen onze experts voor een heldere communicatie, zodat alle betrokken disciplines op slimme wijze samenwerken. Het resultaat: minder faalkosten, meer inzicht, een betere ketenintegratie en een kortere doorlooptijd.

 

Diensten

EEN ONAFHANKELIJKE BIM-MANAGER

 BIM-management speelt steeds vaker een belangrijke rol in de bouw. In een bouwproces met diverse partners is het belangrijk dat iedereen volgens het BIM-protocol op dezelfde manier zijn informatie aanlevert. BIM-optimaal bewaakt & begeleidt als onafhankelijk BIM-manager het ontwerp- en bouwproces zorgvuldig en zorgt ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt en BIM-modellen optimaal op elkaar aansluiten.

De BIM-methodiek is niet nieuw; zo vormen 3D-modellen al langer de basis van de engineering in onder meer de auto- en offshore industrie. Het #BIM’men in de bouw betekent dat de bewezen technieken en methodes geschikt gemaakt moeten worden voor onze branche en vervolgens geïmplementeerd binnen de bekende project, contract en bouwteam vormen.

BIM-optimaal biedt:

  • BIM-management
  • Bouwprocesbegeleiding
  • Engineering van projecten (3D modelleren binnen Revit)
  • Modelcontroles met Solibri

Onze experts hebben ruime ervaring, zowel bouwkundig als op modeleer technisch gebied, in allerlei fases van het bouwproces, afgestemd op de vraagstelling van de opdrachtgever. BIM-optimaal kan breed in het hele ontwerp- en bouwproces worden ingezet: binnen samenstellingen van verschillende typen bouwteams, om aan te sluiten binnen bestaande en nieuwe contracten of op de bouwwijze en techniek. Onze kennis passen we toe in eigen projecten en delen deze ook graag met anderen; wij geloven dat door kennisdeling het #BIM’men in de bouwwereld op een hoger niveau wordt gebracht.

BIM-optimaal: voor een goede begeleiding & heldere communicatie

EEN OPTIMALE OPBOUW VAN 3D-MODELLEN

Bent u als architect, projectontwikkelaar, woningcorporatie of aannemer op zoek naar 3D BIM-modellen die direct aansluiten op uw informatiebehoefte? BIM-optimaal bouwt voor u hoogwaardige 3D modellen die voldoen aan uw doelstelling.

BIM-optimaal heeft ruime ervaring op bouwkundig en modelleergebied binnen onder andere utiliteit, zorg en woningbouw. Ons team van modelleurs vertaalt uw ontwerp naar een compleet uitgewerkte set van gedetailleerde 3D BIM-modellen en tekeningensets, waarmee de vergunningaanvraag kan plaatsvinden, gebouwd, gecalculeerd en ingekocht kan worden. Onze modellen voldoen als ondergrens geheel aan de uitgangspunten van de #BIM basis ILS en gaan hier in overleg met u ook verder in. Wij hebben bijvoorbeeld ervaring met modellen, welke de specificaties hebben om exports te maken naar #Planon alsook met modellen die worden ingezet bij beheer en onderhoud van vastgoed, welke ontsluiting bieden aan alle documentatie en informatie binnen het project.

Naast het snel en efficiënt modelleren, kunt u bij onze experts ook terecht voor de aanvraag van (bouw)vergunningen, procesbegeleiding, bouwbesluittoetsingen, duurzaamheidvraagstukken, etc. Hier komt de samenwerking met #Burokade goed tot zijn recht; haar specialismen en expertises dragen bij aan het behalen van de doelstelling van uw project. Ons team van specialisten ontzorgt u graag.

BIM-optimaal: voor hoogwaardige 3D modellen die in uw informatiebehoefte voorzien

BENT U KLAAR OM TE BIM’MEN?

Als initiatiefnemer, architect, ingenieur, aannemer of gebouwbeheerder wilt u graag (meer) gaan #BIM’men. Maar hoe vertaalt u het BIM-proces in uw eigen praktijk? BIM-optimaal adviseert over hoe u de werkmethodiek kan implementeren binnen uw organisatie.

BIM-optimaal biedt een adviserende rol aangaande het werken met #BIM, zowel voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers. Wij helpen organisaties om BIM-ready te worden of om een volgende stap te maken. Ook kan BIM-optimaal uw partner zijn bij het werken binnen het BIM-proces. Centraal in onze advisering staat voor ons de vraag wat uw wensen en de resultaten moeten zijn van uw deelnemen aan het bouwproces. De BIM-werkmethodiek geeft een andere benadering van bestaande vraagstukken, waarmee uw doelstelling binnen het bouwproces beter kan worden beantwoord.

BIM-optimaal biedt advies over:  

  • Hoe #BIM uw bedrijfsproces kan verbeteren
  • Hoe #BIM in te zetten als acquisitiemiddel voor uw bedrijf
  • Heldere en optimale opbouw van 3D-modellen
  • Optimaal en efficiënt gebruik van de beschikbare software
  • Oplossingen voor (ingewikkelde) vraagstukken binnen het BIM-proces.

Dankzij de brede expertise en ruime ervaring van onze experts weten wij hoe de beschikbare gereedschappen en kennis optimaal kunnen worden benut. Hierdoor worden ontwerp- en bouwprocessen zowel in kwaliteit als in efficiëntie verbeterd. Zo zorgt BIM-optimaal ervoor dat u úw doelen haalt.

BIM-optimaal: voor het behalen van een maximaal kwalitatief resultaat

BIM-CONNECT

De BIM-werkmethodiek is relatief nieuw in de bouwwereld en nog volop in ontwikkeling. Hierdoor kan de vraagstelling van bouwpartners niet altijd (optimaal) worden opgelost binnen de beschikbare middelen. BIM-optimaal heeft daarvoor een oplossing gecreëerd: BIM-connect.

BIM-connect is een door ons ontwikkelde tool om koppelingen te maken tussen het 3D-model en andere disciplines en/of databronnen in de bouw. BIM-connect verbindt bijvoorbeeld 3D-modellen met #BriefBuilder, een digitaal Programma van Eisen van ICOP uit Rotterdam. #BriefBuilder is een professioneel hulpmiddel om hoogwaardige programma’s van eisen op te stellen voor bouw- en huisvestingsprojecten.
Ook kunnen met BIM-connect object gerelateerde koppelingen worden gemaakt, zoals met posten uit een bestek, planningen en begrotingen. In latere stadia van het bouwproces zorgt BIM-connect ervoor dat bij oplevering een ‘as built’ datamodel is ontstaan in woord en geometrie, klaar voor het beheer en onderhoud van het gebouw.

BIM-optimaal is gespecialiseerd in het toepassen van de BIM-werkmethodiek over de gehele breedte van de bouw: van ontwerp tot aan onderhoud en sloop. Wij slaan bruggen tussen de verschillende disciplines, processen, projecttypen en samenwerkingsverbanden, zodat zowel de samenwerking als het proces soepel verlopen.

Projecten waar BIM-connect succesvol is toegepast zijn bijvoorbeeld #Academisch ziekenhuis Aalborg (DK) en #Het nieuwe Collectiegebouw van Boijmans Van Beuningen.

BIM-optimaal: voor een optimaal overzicht van objectgegevens en consistentie in data .

Een goede begeleiding van ontwerp tot uitvoering

BIM-optimaal biedt een uitgebreid dienstenpakket: management, advisering, engineering en software-ontwikkeling. Deze combinatie van expertises zorgt voor een betere beheersing van het totale proces. Ons moderne bureau is gevestigd in #De Mengfabriek aan de Diezekade in Den Bosch. Hier werken we met diverse partners, waaronder #Buro Kade , op circulaire wijze samen binnen de keten. In onze innovatieve en proactieve aanpak letten we goed op de gehele levenscyclus van een gebouw: van initiatief en oplevering tot onderhoud, beheer en sloop. Zo halen alle partijen het maximale uit de BIM-werkmethodiek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Tramkade 26 (1e verdieping)
5211 VB  ‘s-HERTOGENBOSCH

Routebeschrijving